Heeft u

- vragen of opmerkingen over deze site?
  Neem dan op met de betreffende beheerder:
  Rianne Reichardt (r.reichardt@steunpuntmbo.nl) voor Nederlandse taal en rekenen mbo
  Ester van Meeteren (e.vanmeeteren@steunpuntmbo.nl) voor moderne vreemde talen mbo
  Johan van den Berg (j.vdberg@steunpuntvo.nl) voor Nederlandse taal en rekenen vo
  Frederike Bos (f.bos@steunpuntve.nl) voor digitale basisvaardigheden, Nederlandse taal en rekenen mbo-ve
  Telefonisch zijn zij bereikbaar via 0318-648 559.

Bent u
- een aanbieder en wilt u nieuwe aanbodbeschrijvingen toevoegen?
- een aanbieder en wilt u aanbodbeschrijvingen aanpassen?
Lees dan de Handleiding voor aanbieders.

< Terug